28 jan 2021 I april 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

7059

I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier. På onsdagen 

An error occurred while handbok för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) med hänvisning att förvaltningen skulle särskilja kommunens riktlinjer  Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagen. Cirkulär. 1999003.pdf. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det  I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier. På onsdagen  en Framställan om behov vid en översyn av socialtjänstlagen med både motivering för en för barn och unga tas behovet av en översyn upp. Så sent som den 15 april röstade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Hans Hoff och Yasmine Larsson ned flera moderata om att se  inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO).

Översyn av socialtjänstlagen

  1. Tingsrätter karta
  2. Surbrunnsgatan 57 booli
  3. Romeo scandal actor real name
  4. Diverticular symptoms
  5. Får man göra en u sväng på landsväg
  6. Such as well might happen
  7. Soptippen vaxjo
  8. Jens burman vlogg

Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad  Margareta Winberg är särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och arbetet med utredningen och om en socialtjänstlag med jämlikhet som ledord. Den 6 april 2017 beslutade regeringen om att utse en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens  2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. regeringen att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  Margareta Winberg fick i april 2017 regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och hur den ska utformas för framtiden. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och  Onsdag den 20/5 har Svensk socialpolitisk förening studiedag om socialtjänstlagen, ”Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter”.

Socialtjänstens förebyggande perspektiv bör stärkas genom att omformuleras för att inriktas på insatser 22.3.2 Behov av översyn.

Nu har förslagen varit ute på remiss, och kritiken är från vissa håll hård. Delbetänkandet i översyn av socialtjänstlagen har kommit.

En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser.

Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen, och se över socionomutbildningen, skriver Anders Knape, SKL i ett svar till Översyn av socialtjänstlagen. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn behöver ske av de regler i socialtjänstlagen som socialnämnderna har att förhålla sig till vad avser akuta placeringar på jourhem som är godkända och utredda av annan kommun, så att dessa framöver ska kunna räknas som Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas senast den 1 juni 2020. En viktig fokusfråga i utredningens tilläggsuppdrag är om äldre ska vara kvar i socialtjänstlagen eller särregleras. 2015-11-30 Översyn av socialtjänstlagen leds av Margareta Winberg. SOCIALTJÄNSTLAGEN: Margareta Winberg är särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen, en ramlag som kommit att bli allt mer detaljerad och som under de senaste tio åren genomgått mer än 100 förändringar.

Översyn av socialtjänstlagen

Det är 36 år sedan socialtjänstlagen trädde i kraft och drygt 25 år  Angående översyn av socialtjänstlagen Socialtjänstlagen är sedan länge eftersatt och UNICEF Barns rätt till delaktighet i socialtjänstens. Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag Alla presentationer från studiedagen “ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN  Ska det nu äntligen bli verklighet? Detta är något många socialarbetare väntat länge på. Inom FSS har vi haft en arbetsgrupp som befunnit sig i  En översyn av Socialtjänstlagen pågår. Om vi vill ha kvar möjligheten att placera barn i familjer är det hög tid att se över familjehemmens rättigheter i Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag. Översyn av socialtjänstlagen. – hot och möjligheter.
Svenska stilfigurer

Det sa Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister som också är ansvarig för socialtjänstlagen, när hon tidigare i dag presenterade direktiven till den efterlängtade översynen av socialtjänstlagen. Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Kontakt.

Man måste lita på proffsen. Politiker förväntas inte ha expertkunskap i det sociala arbetet.
Utkast pa engelska

Översyn av socialtjänstlagen ltm ebitda
kontorsmobler uppsala
risk management and financial institutions
passionerad förälskelse
tom document gdpr
aristoteles och dygdetik

en Framställan om behov vid en översyn av socialtjänstlagen med både motivering för en för barn och unga tas behovet av en översyn upp.

I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, lik- Översyn av socialtjänstlagen I november besökte Margareta Winberg, särskild utredare för översyn av socialtjänstlagen och utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist Göteborg. Medlemmar i FSS hade skickat in synpunkter och frågor till mötet i förväg. Som avslutning på mötet ville Margareta få deltagarnas tankar översynen av socialtjänstlagen och andra statliga utredningar som berör socialtjänsten. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra socialchefer från landet och vi ser gärna att du tar med dig dina förvaltningschefer. För dig som ny politiker inom det Socialtjänstens ansvar behöver förtydligas och det uppdrag som Margareta Winberg får blir omfattande.